Privacy statement

Inleiding

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt en met dit privacy beleid willen we u op een heldere wijze informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Crezee Grafische Oplossingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit betekend in ieder geval dat wij:

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Crezee Grafische oplossingen verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor de bovengenoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

Bedrijfsnaam / naam / geslacht / adresgegevens / emailadres / telefoonnummer

Verstrekking gegevens aan derden

Wij kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden.

Wij verstrekken echter nooit persoonsgegevens aan derde partijen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze verwerkers-overeenkomsten maken wij met de derde partijen de benodigde afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tenzij de verstrekking van uw persoonsgegevens een wettelijke verplichting betreft en/of u hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Voor minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen persoonsgegevens als daarvoor schriftelijke toestemming is verleent door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel vereist is voor de wet.

Beveiliging

Crezee Grafische oplossingen heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; de volgende maatregelen zijn genomen:

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Crezee Grafische oplossingen
Van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ Groot-Ammers

Wijzingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website (www.crezee.nl) gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Crezee Grafische oplossingen.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: Augustus 2021

Vragen kost niets